Windows 7 Tips and Tricks

Windows 7 po Defaultu ima samo par tema spremnih za uređivanje. Ko nije zadovoljan sa ponuđenim temama može dobiti još dodadnih tema koje su ustvari “skrivene”. Ove teme su dostupne za samo neke regije, kao npr. Australija, Kanada, Velika Britanija, Sjedinjene Države i Južna Afrika. Teme se mogu otključati na sljedeći način:

  1. Otvorite Windows Explorer (Win tipka+E) i kliknite Organize
  2. Kliknite na Folder and Search Options i zatim na View tab
  3. Selektujte Show hidden files, folders and drives i deselektujte Hide protected operating system files (Recommended). Ako vam izbaci pop-up prozor kliknite Yes.
  4. Kad ste to odradili kliknite OK, i odite u folder C:WindowsGlobalizationMCT
  5. Tamo se nalazi pet foldera koji se nazivaju MT-XX (gdje XX predstavlja AU, CA, CB, US ili ZA), što predtavlja postavke za svaku regiju. Zapamtite da AU, CA i ZA folderi sadrže iste teme.
  6. U svakom folderu se nalazi jedna tema, uđite u onaj folder čiju temu želite aktivirati. Zatim otvoite Themes folder i dvaput kliknite na XX.themes file. Kada jednom aktivirate temu, ista će vam se uvijek prikazivati u vašim temama.
  7. Sad se opet vratite u Folder and Search Options iz 1. koraka, i vratite postavke kako su bile, tj. uncheck Show hidden files, folders and drives i check Hide protected operating system files (Recommended).

Do čitanja.