Windows 7 God Mode

God Mode je skriveni “advanced kontrol panel” na Windows 7.  Najkraće rečeno God Mod vam objedinjuje većinu funkcija iz Control Panela u jednu “easy-to-use” formu. Isprobajte sami, sve što treba da uradite jeste:

  1. Kreirati novi folder bilo gdje
  2. Preimenujete isti u sljedeći naziv: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Rezultat je :

Mnogo, mnogo opcija i informacija.

Do čitanja