Dodavanje aplikacija u Windows Desktop Right-Click Menu

Ako želite brz pristup aplikacijama koje često koristite a da iste nisu u obliku ikona na Desktopu, možete aplikacije dodadi meniju koji aktivirate desnim klikom miša s jednostavnim ‘registry hackom’. Evo kako ćete to učiniti.

Ja ću kao primjer uzeti notepad, a Vi naravno možete uzeti bilo koju aplikaciju. Također možete dodati koliko hoćete aplikacija. Prvo što trebate uraditi je ulazak u Registry Editor. To možete učiniti pristiskom na tipku Windows+R i ona upišete regedit, ili upisivanjem regedit u Search. U Registry Editor-u se pozicijonirajte u sljedeći direktorij:

HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryBackgroundshell

Sada trebate kreirati novi key. Da bi kreirali novi key kliknite desnim klikom na shell direktorij, zatim izaberite NewKey.

Novom keyu dadnite ime koje želite da se pojavi u Context Meniju. Ja ću staviti Notepad.

Sad treba da kreirate ‘komandni key’ koji će ustvari sadržavati komandu za pokretanje željene aplikacije. Desni klik na novi Notepad key, pa izaberite NewKey s menija. Ovom keyu dajte ime ‘command’.

Da bi finalizirali dodavnje aplikacije u Context Menu, treba da nađete i kopirate punu putanju aplikacije koju želite da bude u Context Meniju. Najbrži način da to uradite jeste da nađete aplikaciju, držite tipku Shift i kliknete desnim klikom. Ovim ćete u meniju dobiti Copy as path opciju.

Nakon što ste kopirali punu putanju, poziocionirajte se u predhodno kreirani ‘command’ direktorij i kliknite dvaput na (Default) key, gdje ćete ubaciti string putanje u Value Data.

Ako ste sve predhodne korake uspješno odradili trebao bi vam se pritiskom desnog klika na Desktopu u Context Meniju pojaviti Notepad.

Napomena: Ovako možete dodati bilo koju aplikaciju u vaš Context Meni.