Oblaci oblaci oblaci

U prošlom člankusam pisao o osnovnim karakteristikama Cloud Computinga. Ovaj put ću pisati malo detaljnije o “oblacima”, također ću spomenuti i sigurnost kod Cloud Computinga.

Public Cloud je oblak nekog third-party providera, koji nudi i naplaćuje svoje aplikacije. Ovim oblacima pristupamo putem web aplikacija predviđenih za to. Ovaj oblak je najsličniji Internetu, gdje također imamo razne providere koji nam pružaju svoje usluge.

Community Cloud se najčešće uspostavlja između kompanija koje imaju slične zahtjeve. I tako dijeleći infrakstrukturu oblaka stvaraju Zajednički (Community) Cloud. Prednost ovog oblaka je cijena. Jefitniji je nego Public CLoud. A svakako da je veća i privatnost i sigurnost u odnosu na Public Cloud. Primjer Community Clouda je Google’ov “Gov Cloud”.

Hybrid Cloud je oblak koji je karakterisitčan za većinu firmi. On se sastoji iz Private Clouda i Public Clouda. Njegova je prednost što nudi velik nivo sigurnost, a i brz prelaz na Public Cloud, samim tim i korištenje njegovih usluga.

Private Cloud je u suštini veoma mali Public Cloud. Razlika je u tome što radi uz pomoć virtualizacije i ima ograničen broj korisnika.

Po pitanju sigurnosti je kod Cloud Computinga najviše kritikovana privatnost. Naime, servisi koji pružaju Cloud usluge prate sav saobraćaj između korisnika i oblaka. Imaju uvid u sve lične podatke korisnika oblaka. Da li je ovo kršenje ljudskih prava procjenite sami. Ovim se automaski olakšava put do podataka potencijalnim “zlim” korisnicima. Dok su prije morali pojedinačno dolaziti do podataka, ovako im je dovoljan samo jedan Cloud i dostupno im je mnoštvo informacija. Svakako ovo vuče za sobom jedan sasvim novi način zaštite i odbrane od maliocioznih korsnika.

Signurno je da Cloud Computing mijenja čitav IT svijet. No, još uvijek je mlada oblast. Vidjećemo šta će vrijeme donijeti.

Do čitanja.