Historijat FreeBSDa

FreeBSD je Unix-like slobodni operativni sistem koji vodi porjeklo iz AT&T UNIX-a  preko Berkeley Software Distribution (BSD) grane kroz 386BSD i 4.4BSD. Radi na procesorima kompatibilnim sa Intel x86 familijom procesora, kao i na DEC Alpha, UltraSPARC procesorima od Sun Microsystems, Itanium (IA-64), AMD64 i PowerPC procesorima. Radi i na PC-98 arhitekturi.

Podrška za ARM i MIPS arhitekture je trenutno u razvoju. Početkom 1993. godine Jordan K. Hubbard, Rod Grimes i Nate Williams su pokrenuli projekat čiji je cilj bio rješavanje problema koji su postojali u principima razvoja Jolitzovog 386BSD-a. Poslije konsultovanja sa tadašnjim korisnicima sistema, uspostavljeni su principi i smišljeno je ime - FreeBSD. Prije nego što je konkretan razvoj i počeo, Jordan Hubbard je predložio je firmi Walnut Creek CDROM (danas BSDi) da pripreme distribuiranje FreeBSD-a na CD-ROM-ovima. Walnut Creek CDROM su prihvatili ideju, ali i obezbjedili (tada potpuno nepoznatom) projektu mašinu na kojoj će biti razvijan i brzu Internet konekciju. Bez ove  pomoći teško da bi FreeBSD bio razvijen u ovolikoj mjeri i ovolikom brzinom kao što jeste. Prva distribucija FreeBSD-a na CD-ROM-ovima (i naravno na netu) bila je FreeBSD 1.0, objavljena u decembru 1993. godine. Bila je zasnovana na Berkeley-evoj 4.3BSD-Lite (“Net/2”) traci, a naravno sadržala je i komponente 386BSD-a i mnoge programe Free Software Foundation (fondacija besplatnog-slobodnog softvera).

Nakon što je Novell otkupio UNIX od AT&T-a, Berkeley je morao da prizna da Net/2 traka sadrži velike delove UNIX koda. Posle sudskog spora, dogovoreno je da Berkeley pripremi 4.4BSD-Lite distribuciju iz koje će biti izbačeni pojedini djelovi koda. Od tada su BSD i UNIX, kontradiktorno, dve različite stvari. Svi korisnici Net/2 traka bili su prinuđeni da predju na 4.4BSD-Lite. Ovo je uključivalo i FreeBSD, tako da je pred projektom bio zadatak da dovrši sistem bazirajući se na novoj i nepotpunoj 4.4BSD-Lite distribuciji. Veliki djelovi sistema su ponovo isprogramirani tako da je u novembru 1994. godine objavljena FreeBSD 2.0 distribucija koja je napokon mogla legalno da se distribuira preko neta i CDROM-ova. FreeBSD je najčešci slobodni operativni sistem koji se pojavljuje u Netcraft-ovoj listi 50 web servera sa najduzim uptime-om..

Do čitanja